Green Community

โฮมสเตย์ บ้านสลักเพชรเกาะช้าง

Trat

บ้านสลักเพชร อยู่ทาง ตอนใต้ของเกาะช้าง เป็นชุมชนใหญ่และเก่าแก แห่งหนึ่งของเกาะช้าง เนื่องจากทำเลที่ตั้งมีเกาะ และเขาโอบล้อมช่วย ป้องกันคลื่นลม ในอดีต ชาวบ้านสลักเพชรประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง ปัจจุบันชาวบ้าน บางส่วนยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิม ชาวบ้านบางส่วนรวมกลุ่มกันจัด โฮมสเตย์เพื่อเปิดบ้านพักต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรม ท่องเที่ยวมากมาย เช่น เดินป่า ปีนเขา ดำน้ำดูปะการัง เดินชมเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนช่วงกลางวัน และชมฝูงหิ่งห้อยส่องแสง ระยิบระยับในยามค าคืน พายเรือคายัก ปั่นจักรยาน และกิจกรรม อื่นอีกมากมายขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยวและ ความสามารถในการจัดโปรแกรมของผู้ให้บริการโฮมสเตย์

Most View

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านป่าปุ๊

Mae Hong Son

ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ

Phayao

ผ้าทอ ลายน้ำไหลบ้านหนองบัว

Nan