Green Community

ชุมชนบ้านไร่กองขิง

Chiang Mai

หากคุณต้องการพักผ่อน พักร่าง เราขอแนะนำชุมชนบ้านไร่กองขิง เพราะจุดเด่นของชุมชนนี้คือการนวดด้วยน้ำมัน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ย่ำขาง” คือการนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งมีเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือเท่านั้น และหนึ่งในนั้นก็มีที่บ้านไร่กองขิงแห่งนี้ ที่นี่จึงกลายเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันดีในแง่ของการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจด้วยสมุนไพร มีความเป็นอยู่ที่อิงกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่ายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ
- สัมผัสชีวิตชุมชนชาวล้านนา
- รับประทานขันโตกสไตล์ล้านนา เมนูจากสวนเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
- ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองสีสะล้อซอซึง
- เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ทำ workshop การทำลูกประคบ การพับดอกไม้ใบเตย การทำขนมปาด และการ “ย่ำขาง” วิธีการบำบัดโรคภัยแบบพื้นบ้าน
- เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น วัดต้นแกว๋น อุทยานหลวงราชพฤกษ์
- อาสาทำดีผ่านกิจกรรม CSR เช่น ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนบ้านฟ่อน

ชุมชนบ้านไร่กองขิง
ที่ตั้งชุมชน : 102 หมู่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0 5343 1305

Most View

โฮมสเตย์ บ้านสลักเพชรเกาะช้าง

Trat

ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านป่าปุ๊

Mae Hong Son

ผ้าทอไทลื้อ เชียงคำ

Phayao