Green Attraction

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพลิ้ว , จันทบุรี

จันทบุรี


ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพลิ้ว จันทบุรี

      ในทุกๆ ปี  ช่วงเดือนพฤษภาคม  ที่จังหวัดจันทบุรี  จะมีเงาะสีแดงสดพวงโตมังคุดตกเต็มต้น  ลองกองลูกอวบ  หรือจะทุเรียนล่อตายั่วใจ  และผลไม้อื่นๆ  อีกมากมาย  นี่คือช่วงเวลาทองในการสัมผัสความสุขของการรับประทานผลไม้  การเด็ดผลไม้สดๆ  จากต้นในสวนแล้วมาลิ้มชิมรสกันทันที
เพราะเมืองจันท์  เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์  ภูมิประเทศเป็นป่าไม้  ภูเขา  และที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล  ๓๐  ถึง  ๑๕๐  ม.  ทางทิศใต้เป็นชายฝั่งมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งบางแห่งเป็นอ่าวแหลมและหาดทราย  ภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี  มีฝนตกชุกนานประมาณปีละ  ๕  เดือน  ทำให้ปริมาณน้ำฝนมาก  และมีอากาศเย็นสบาย  ประกอบกับประสบการณ์เกษตรกรที่มีความชำนาญมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย  ทำให้พืชผลทางเกษตร  เช่น  พริกไทย  ยางพารา  และโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน  มีผลผลิตดี
และโดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน  ที่ตำบลพลิ้ว  มีสวนผลไม้ที่หลากหลายพร้อมสำหรับแวะเข้าไปเยี่ยมชมและเยี่ยมชิม  ในบางสวนจะมีการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้  อย่าง  ทุเรียนทอด  ที่ขึ้นชื่อว่ากรอบมันอร่อย  ทอดกันสดๆ  ในกระทะใบโต  ให้เห็นทุกกรรมวิธีกันเลยทีเดียว ไม่ว่าสวนผลไม้ไหนๆ  ในตำบลพลิ้ว  พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน  ประทับใจกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้อิ่มแบบไม่อั้น  รวมทั้งบริการอาหารท้องถิ่นเมืองจันท์แท้ๆ  อย่าง  หมูชะมวง  แกงปลาหมึกยัดไส้  ไก้ต้มใบกระวาน  แกงเขียวหวานหมูย่าง  ไก่อบและหมูอบ  ยำผักกูด  และอีกหลากหลายเมนู


รู้จัก....เคล็ดลับการปลูกเงาะและลองกองให้ดกงาม

· เริ่มจากหลังหวดฤดูกาลเก็บเกี่ยว  (เดือนกรกฎาคม)  ให้ตัดแต่งกิ่งต้นเงาะหรือลองกองที่ออกลูกแล้วทิ้งไป  เพราะถือเป็น   กิ่งไม่สมบูรณ์  และการตัดแต่งกิ่งนี้เพื่อให้ต้นแตกกิ่งใหม่
· จากนั้นก็ฉีดฮอร์โมนทางใบ  เมื่อถึงเดือนธันวาคมใกล้ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  จะทำการหยุดให้น้ำเพื่อให้ต้นหิวน้ำ  พอใบเหลืองได้ที่  ค่อยให้น้ำเต็มที่  หรือที่เกษตรกรเรียกว่าการอัดน้ำหลังจากนั้นไม่นานต้นก็จะผลิดอก  พอดอกใกล้บาน จึงค่อยฉีดเกสรตัวผู้มาผสม
· หากต้องการให้ติดผลเกิดผลผลิตสูง  ให้นำดอกเกสรตัวผู้  มาใส่โอ่งน้ำแล้วแช่ไว้  ๑  ถึง  ๒  ชั่วโมง  จากนั้นจึงนำน้ำเกสรที่ได้มาฉีดใส่เกสรตัวเมียที่ต้น
· เมื่อออกลูกก็จะต้องดูแลเรื่องเชื่อรา  และตัดแต่งลูกออกบ้างหากดกเกินความพอดีของต้น
· ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมูลสุกรในการฉีดพ่นที่ผลและใบ  จะทำให้ลูกโต  ใบสวยงาม  และเมื่อใบร่วงลงดินก็จะเป็นปุ๋ยให้รากและลำต้น  เรียกได้ว่าได้ประโยชน์หลายต่อ


สัมผัสจริง....กับการปอกทุเรียนที่ถูกต้องด้วยตนเอง

การปอกทุเรียน

๑. ผ้ารองใต้ลูกทุเรียนไว้ ๑  ผืน  กันลูกทุเรียนลื่น  อีกผืนก็ถือไว้กันหนามทุเรียนทิ่มมือ

๒. เอาปลายมีดปักลงไปตรงร่องระหว่างพู ปักทางด้านบนของลูก  ลากหรือกรีดมีดลงมาตามร่อง  จากบนลงล่าง

๓. พอกรีดร่อง  ๒  ข้างของพูนั้นๆพูนั้นก็จะหลุดออกมา


เติมความรู้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

     สำหรับใครที่ต้องการความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลไม้  และพืชผักชนิดต่างๆ  ของจังหวัดจันทบุรี  สามารถแวะไปที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  ตั้งอยู่ที่ตำบลตะปอน  อำเภอเมืองจันทบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพลิ้วเพียงไม่กี่กิโล  ที่นี่......เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ  และการอนุรักษ์ด้านการเกษตร  ตลอดจนเป็นแหล่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตร  และชุมชนใกล้เคียง  ในการจำหน่ายผลผลิต  และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแก่นักท่องเที่ยว
ชนิดของพืชที่ศูนย์วิจัยฯ  ดูแลรับผิดชอบมีทั้งผลไม้  เช่น  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  มะละกอ  สับปะรด  และโกโก้  ไม้ดอกและไม่ประดับ  เช่น  กล้วยไม้  และไม่ดอกไม้ประดับพื้นเมือง  และสมุนไพรและเครื่องเทศ  เช่น  ขมิ้นชัน  ดีปลี  ไพล และวานิลลา

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยพืชอย่างเป็นระบบแบบสหสาขาวิชา  และได้ผลิตชุดวิทยาการการผลิตที่เผยแพร่สู่เกษตรกร  ได้แล้ว

๑. เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ
๒. เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนก่อนฤดูให้มีคุณภาพ
๓. การป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
๔. การป้องกันการกำจัดโรคเน่าของทุเรียนที่เกิดจากเชื้อไฟทอปธอร่า
๕. เทคโนโลยีการแปรรูปทุเรียน
๖. เทคโนโลยีการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ
๗. เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเงาะ
๘. เทคโนโลยีการให้ปุ๋ยระบบน้ำซึ่งผลงานดังกล่าว  เกษตรกรได้ลองนำไปปรับใช้ในการผลิตและได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  เทคโนโลยีต่างๆ  เหล่านี้ยังถูกเผยแพร่ไปอีกหลายประเทศ  เช่น  กลุ่มประเทศอาเซียน  แปซิฟิก  และแอฟริกา  เป็นที่น่าภูมิใจของเกษตรกรชาวไทย  เรียกได้ว่า  มาเที่ยวที่ศูนย์วิจัยฯ  แห่งนี้แล้ว  จะไม่ผิดหวังจริงๆ

ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลพลิ้ว

กิจกรรม

(๒  ชั่วโมง  ไปจนถึง  ๒  วัน  ๑  คืน)
· ชิมผลไม้สดจากสวน
· เลือกซื้อผลไม้จากสวนติดมือกลับบ้าน
· ชมการทำทุเรียนทอดกรอบ  และซื้อเป็นของฝาก
· รับประทานอาหารท้องถิ่น

สิ่งอำนวยความสะดวก

· โฮมสเตย์
· อาหาร

สำหรับค่าบริการ  และข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

สวนสาวสุดใจ  ๐๘-๗๑๑๓-๒๗๓๐  ,  ๐๘-๑๓๗๗-๓๑๙๐
สวนนายสมนึก  ๐๘-๗๐๔๘-๖๖๑๕
สวนนายเจริญชัย  ๐-๓๙๓๙-๗๑๙๕  ,  ๐๘-๑๓๗๗-๓๕๕๘


การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ  โดยทางหลวงหมายเลข  ๓๖  เริ่มต้นที่  กม.ที่  ๑๔๐  ถนนสุขุมวิท  อ.บางละมุง  จ. ชลบุรี  เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกกระทิงลาย  ผ่านสนามแข่งรถพีระเซอร์กิต  ระยะทาง  ๖๐  กม.  ถึงตำบลเชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง  จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข  ๓  ระยะทาง  ๑๐๘  กม. จะถึง จ. จันทบุรีผ่านแยกเข้าตัวเมืองจันทบุรีมาแล้ว  แต่ยังไม่เข้าเมือง  
เลยไปจนถึง  ต.พลิ้ว  อ. แหลมสิงห์  สังเกตป้ายทางเข้าสวน N   12  องศา  30’56”  E  102  องศา  09’  14”


ฤดูการท่องเที่ยว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การไปท่องเที่ยวคือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เงาะ  มังคุด  ลองกอง  และ  ทุเรียนออกผลผลิต