Green Attraction

ไอยรา ฟลายอิ้ง - ภูไอยรา รีสอร์ท

กาญจนบุรี

ไกลออกไปเกือบสุดชายแดนทางทิศตะวันตก ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ดังกล่าวก็ยังมีสถานที่ให้ผู้ชื่นชอบการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามได้ไปพิสูจน์ความกล้าท้าความสูงกันที่รีสอร์ทที่มีชื่อว่า ภูไอยรา รีสอร์ท

กิจกรรมท้าความสูงที่กล่าวถึงคือ การผจญภัยบนเส้นสลิงหรือที่ภูไอยราให้นิยามว่า “ไอยรา       ฟลายอิ้ง” (Iyara Flying) เมื่อมีโอกาสไปเยือนแล้วก็ต้องไปลองเล่นกันให้ได้ เพราะนั้นคือ อีกหนึ่งกิจกรรมสุดขั้วของการผจญภัยเหนือยอดไม้ที่เต็มไปด้วยท้ามาย และทำให้คุณได้พบเห็นกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอีกมุมหนึ่ง ที่ไม่มีวิธีหรือหนทางใดที่จะทำได้เช่นนี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นฐานกิจกรรมที่ออกแบบให้อยู่บนต้นไม้ที่สูงลิบ โดยมีเบื้องล่างคือ ยอดไม้ หุบเขา โตรกลึก เพื่อจะเดินทางไปยังอีกฟากฝั่งหนึ่งของภูเขา อันประกอบไปด้วยความท้าทายทั้งหมดถึง 13 ฐานด้วยกัน แต่ทว่าหากมีเวลาน้อยก็สามารถเลือกทริปสั้น ๆ 6 ฐานและ 4 ฐานก็ได้อย่างไรก็ตามเมื่อครั้นเมื่อมาถึงที่แล้วบอกได้คำเดียวว่าจัดแบบเต็ม ๆ ไปเลย

ส่วนฐานต่าง ๆ เหล่านั้นประกอบไปด้วยโหนรอกข้ามหุบเขา (Flying Fog) ซึ่งมีอยู่ 5 ฐาน ระยะทางความสั้นบ้างยาวบ้างแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ตั้งแต่ 30 – 140 เมตร สะพานซิกแซก (Zig Zag Bridge) 2 ฐาน นอกจากนี้ ก็มีสะพานเชือกแนวขวาง (Rope Adventure) เชือกตาข่าย (Spider Rope) ชิงช้าเชือก (Rope Adventure) กระโดดหน้าผาด้วยรอก (Sky Jumping) บันไดลิง (Rope Ladder) และกระโดดต้นไม้ (Tarzan Swing)

วิธีการเล่น

ไอยรา ฟลายอิ้ง ผู้เล่นจะต้องผ่านไปตามฐานหรือสถานีต่าง ๆ โดยมีรูปแบบในการเดินทางข้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานี รวมจำนวนทั้งหมด 13 ฐานด้วยกัน

ข้อควรระวัง

กิจกรรมดังกล่าว ไม่เหมาะกับผู้ที่กลัวความสูง หรือโรคประจำตัวบางโรคเพราะทุกฐานกิจกรรมล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนระดับความสูงเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเล่น ก็ควรศึกษาข้อมูลก่อน เพราะหากเลิกเล่นในฐานใดฐานหนึ่ง อาจต้องเดินข้ามเขาระยะทางไกลพอสมควร

ภูไอยรา รีสอร์ท

ตั้งอยู่ที่ 33/9 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0 3468 5632, 08 1810 9075

หรือเว็บไซต์ www.phuiyararesort.com  อีเมล์ info@phuiyararesort.com

โดยเปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 17.00 นาฬิกา

                การเดินทาง: จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 338 (บรมราชชนนี) หรือทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านนครปฐม ชิดซ้ายขึ้นสะพานข้ามทางแยกมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีตามทางหลวงหมายเลข 323 ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรี (หรือใช้ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองก็ได้) ไปตามทางหลวงสายเดิม ถึงอำเภอทองผาภูมิต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3272 ไปประมาณ 30 กิโลเมตร