Green Attraction

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (พระธาตุประจำปีมะโรง)

เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดใหญ่และสำคัญมากที่อยู่กลางเมือง สถาปัตยกรรมภายในวันนี้งดงามมากด้วยเป็นฝีมือช่างหลวงของนครเชียงใหม่ พระธาตุประจำวัดคือพระธาตุพระสิงห์ ขนาดไม่ใหญ่นัก ตั้งหลบอยู่ภายใน มีการตกแต่งน้อย ถือว่าเป็นความงามที่เรียบง่าย