Green Attraction

โครงการหลวงแม่โถ เชียงใหม่ สวรรค์หน้าหนาวที่รอคุณไปสัมผัส

เชียงใหม่


          จากพื้นที่อาศัยของชาวม้งและกระเหรี่ยงทั้งสองเผ่า ที่อาศัยทำอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย โดยขาดความรู้ในการเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเมื่อปี 2539 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้ก่อกำเนิดขึ้น ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และลดการใช้สารเคมีในกำหล่ำปลี ลักษณะภูมิทัศน์เป็นทิวเขายาว สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเทือกเขาและผืนป่ากว้างไกล ช่วงฤดูหนาวยามเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม


การท่องเที่ยวของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถมีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

- ชมแปลงกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และผลไม้เมืองหนาว
- ประเพณีปีใหม่ม้ง จัดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
- ประเพณีเลี้งผีเดือนสาม จัดในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
- ประเพณีกินเจเดือนห้า จัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
- ประเพณีเลี้ยงผีป่าหรือผีต้นน้ำ ขึ้นอยู่กับหมอผีของชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้กำหนด
- ประเพณีเรียกขวัญ เป็นการมัดมือสู่ขวัญเด็กเกิดใหม่
- ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดในช่วงเดือนเมษายน หลังวันสงกรานต์
- น้ำตกแม่แอบ เป็นน้ำตก 2 ชั้น ขนาดกลาง ห่างจากศูนย์ฯ 7 กิโลเมตร
- ป่าสนสองใบ ณ ดอยคำป้อ ห่างจากศูนย์ฯ 3-4 กิโลเมตร
- วังน้ำวน เนินเขาลูกเล็กมีลานกว้างสำหรับตั้งแคมป์ ค่ายพักแรม หรือกิจกรรมกลางแจ้ง ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ
- น้ำตกแม่อมลอง น้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 15 เมตร ห่างจากศูนย์ฯ 20 กิโลเมตร
- จุดชมวิว ผาบ่อเหล็ก เป็นหน้าผาหินสูงประมาณ 50 เมตร ห่างจากศูนย์ฯ 3-4 กิโลเมตร

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ประมาณ 88 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาไปตามถนนฮอด-แม่สะเรียง (ถนนหมายเลข 108) อีก 55 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกบ้านกองลอย มุ่งหน้าไปบ้านแม่โถตามทางหลวงหมายเลข 1270 สายกองลอย-แม่โถ (ถนนลูกรัง)ระยะทาง 16 กิโลเมตร เส้นทางนี้สามารถใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร 053- 210-935 หรือ 085-623-3295