Green Attraction

เที่ยวแบบจิตอาสา ที่ บ้าน ช.ช้างชรา

กาญจนบุรี

    ช้าง เรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของเรา ที่มีบทบาททั้งในการศึกสงครามในอดีต เป็นพาหนะ และเป็นเครื่องมือสำหรับการชักลากไม้ในอดีต ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าช้างเป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองเพราะนับวันจำนวนของช้างในป่าก็จะเหลือน้อยลงทุกที ส่วนช้างเลี้ยง แม้จะมีความสำคัญในยามที่มียังมีกำลัง แต่เมื่อแก่ตัว หลายเชือกกลับถูกทิ้งให้อดโซ และนี่ก็คือที่มาที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบจิตอาสาแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีชื่อว่า บ้าน ช.ช้างชรา ในต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พื้นที่ 130 ไร่ ปัจจุบันดูแลช้างวัยเกษียณจำนวน 12 เชือก 
       สถานที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนายสัตว์แพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ที่ได้พบกับช้างชรานามว่าสงกรานต์ที่ถูกทิ้งให้อดอาหารอยู่เดียวดาย ทำให้คุณหมอสามารถเจรจาของนำช้างมาดูแล จนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์ดูแลช้างชรา โดยช้างที่ได้มาก็มีทั้งการบริจาคจากเจ้าของช้างเอง และการถูกส่งต่อมาด้วยความประสงค์ของผู้บริหารที่จะขอทำหน้าที่อนุเคราะห์ช้างให้ช้างชรามีความสุข และมีการดูแลที่เหมาะสม ปัจจุบันนอกจากผู้ก่อตั้งยังมีอาสาสมัครจากคนที่รักชาติ ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นกำลังหลักในการดูแล และบริหารจัดการบ้าน ช.ช้างชรา หรือ Elephants World 
       บ้าน ช.ช้างชรา ถือเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆในศูนย์ โดยเฉพาะค่าอาหารของช้าง ดังนั้นในพื้นที่ บ้าน ช.ช้าง จึงมีการจัดการพื้นที่เพื่อปลูกอาหารช้าง นอกเหนือจากการรับบริจาค และแหล่งรายได้ที่จะสนับสนุนกิจกรรมของบ้าน ช.ช้างที่สำคัญ คือนักท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นบ้านช.ช้าง จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงจิตอาสา ที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่รักช้าง และสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ และกิจกรรมร่วมกับช้าง โดยบ้าน ช.ช้าง จะมีการจัดโปรแกรม ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาทำอาหารเลี้ยงช้าง อาบน้ำให้ช้าง และกิจกรรมอื่นๆ อายุมาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารให้ช้าง 
 
       ที่บ้าน ช.ช้างชรา นอกจากจะได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมกับช้างแล้ว สำหรับคนไทยต้องเรียกว่าได้สนุกและบุญกุศลเพื่อเป็นการสงเคราะห์สัตว์ใหญ่ แต่สำหรับเยาวชน และชาวต่างชาติ ที่นี่จะทำให้เราได้สัมผัสกับความรักความอาทรที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนที่ไม่เคยจำกัด และเป็นความรักที่ไม่มีพรมแดน เป็นความรักที่สื่อสานกันทางสัญชาติระหว่างคนและสัตว์ หรือเรียกว่าเป็นความรักที่มีอยู่ในทุกชีวิต ที่นี่เราจะไม่ได้เห็นการพันธนาการช้างซึ่งถือเป็นแนวการทำงานของที่นี่ ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสกับความรักและเสรีภาพอย่างที่สิ่งมีชีวิตพึงมีให้แก่กัน 
 
กิจกรรมและการสนับสนุนบ้าน ช.ช้างชรา
1. ร่วมเป็นอาสาสมัคร 
2. ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าอาหารช้างและกิจกรรมของศูนย์ฯ ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี 
ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านช.ช้างชรา เลขที่บัญชี 327-4-27954-0 
3. บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตและปลดโซ่ช้าง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี 
ชื่อบัญชี "มูลนิธิบ้านช.ช้างชรา" เลขที่บัญชี 713-0-52918-0 
4. เข้าเยี่ยมชม และทำกิจกรรมที่บ้าน ช.ช้างชรา ทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. ดูรายละเอียดโปรแกรมของบ้าน ช.ช้างชรา www.elephantsworld.org,www.help.elephantsworld.org