Green Attraction

ออกไปย่ำทุ่งดูนาขั้นบันได ที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย

แม่ฮ่องสอน

 ชวนเที่ยวนาข้าวขั้นบันไดเขียวขจี ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลลาคม  สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 
การเดินทาง
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ผ่าน อ.แม่สะเรียง มุ่งหน้าอำเภอแม่ลาน้อย ถึง กม.132 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1266 ขึ้นดอยอีก 30 กิโลเมตร
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย 
บ้านดง หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120  
โทร. 053-619-533-4 มือถือ. 083-324-3062
 
ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/?p=4072