Green Attraction

ไร่ปลูกรัก

ราชบุรี

“ไร่ปลูกรัก” ที่ อ.บางแพ จ. ราชบุรี จัดว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm)ที่ ประสบความสำเร็จ มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ส่งขายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบสากล (IFOAM Accredited) ได้ทำการเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมการทำเกษตรอินทรีย์ของที่นี่ด้านหน้าฟาร์มเปิดจำหน่ายผัีกสด Organic , ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตของไร่ปลูกรัก (ราคาถูกกว่าในห้างเมื่อเที่ยบกับผลิตภัณฑ์จาก Organic farm ด้วยกัน) และร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่ทำจากผลผลิตฟาร์มOrganicของไร่ปลูกรักโดยตรง
คุณกานต์ฤทธิ์ขจรเจ้าของไร่ปลูกรัก กล่าวว่า” สาเหตุที่เริ่มทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ “ไร่ปลูกรัก” ขึ้นมาเนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm) จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm) แบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลยว่าเป็นอย่างไรได้ประสบการณ์ใหม่ที่สามารถนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ นี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนาน “ไร่ปลูกรัก” เริ่มทำการเพาะปลูกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 บนที่ดินกว่า 60 ไร่โดยปลูกเอง ขายเองปลูกพืชผักแบบไร้สารพิษ ไร้ยาฆ่าแมลง และไร้สารเคมีใดๆ ทั้งสิ้น โดยคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมที่ไร่ปลูกรัก
-ไร่ปลูกรัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเครื่องดื่มออแกนนิกส์ มีการพูดคุยให้รู้จักเกี่ยวกับการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ จากนั้นจึงพาออกทัวร์ชมฟาร์ม แปลงผักออร์แกนนิกส์ ผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช ปุ๋ยเคมี หรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใดๆ แต่ใช้เป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นเองทั้งหมด 
- การสอนทำอาหารจากผักอินทรีย์ต่างๆ ที่มีในฟาร์ม มีหลายเมนูที่สอน อาทิ การทำน้ำสลัด ทำซุปข้าวโพด ทำน้ำมะเขือเทศ รวมไปถึงยังมีอาหารออแกนนิกส์ที่ทางฟาร์มทำเองให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
- รับประทานอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพจากผลิตผลของไร่ปลูกรัก
- กิจกรรมการปลูกผัก ที่ทางฟาร์มจะให้ทุกคนได้ปลูกผักในกระถางเล็กๆ ได้นำกลับไปฟูมฟักปลูกกินเองที่บ้าน 
- กิจกรรมการเก็บผัก ที่ทางฟาร์มจะให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ลงมือเก็บผักสดๆ ด้วยตัวเองจากแปลงผัก เพื่อนำติดไม้ติดมือกลับไปกินที่บ้าน

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ ให้วิ่งถนนเพชรเกษมตรงมาราชบุรี จะพบสหกรณ์โคนมหนองโพที่ ก.ม. ที่ 73 ให้วิ่งตรงมาอีกประมาณ 5 ก.ม. จะพบไร่ปลูกรักที่ ก.ม.78 ไร่จะอยู่ทางซ้ายมือ

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม 
ที่อยู่ : 130 ม. 1 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ : 086-3327365
Email : thaiorganicfood@gmail.com
Website : www.thaiorganicfood.com