Green Attraction

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

น่าน

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอในจังหวัดน่าน คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข และอำเภอแม่จริม มีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝนและฤดูหนาว บนยอดดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน
จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียวในโลก ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต้นชมพูภูคา เป็นไม้ยืน ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 25 เมตร เปลือกเรียบ สีเทาอ่อน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ดอกสีชมพูเป็นช่อสวย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
1. ชมต้นชมพูภูคา ชมพันธุ์ไม้ที่หายากที่สุดในโลก ที่เคยมีการพบทางตอนใต้ประเทศจีน และทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม จากนั้นก็ไม่มีรายงานการค้นพบต้นไม้ชนิดนี้อีกเลย ดอกชมพูภูคาจะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี
2. ชมต้นเต่าร้างยักษ์ เต่าร้างยักษ์ภูคา หรือ เต่าร้างน่านเจ้า เป็นปาล์มชนิดหนึ่งที่หายาก มีความสูงประมาณ 40 เมตร ค้นพบเป็นแห่งแรกที่จังหวัดน่าน ถือว่าเป็นต้นไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคาที่ยังไม่มีรายงานว่าพบที่อื่นใดในโลก จัดเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีกำเนิดมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยเดียวกับไดโนเสาร์ ที่ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน
3. ชมก่วมภูคา อีกหนึ่งพันธุ์ไม้หายาก ในประเทศไทยพบที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่านเพียงแห่งเดียว ออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ออกผลในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
4. ยอดดอยภูแว ที่ความสูง 1,837 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิวจากยอดเขาทุ่งหญ้า 360 องศาที่รายล้อมไปด้วยหมอกยามเช้า สวยงามตระการตาสุดๆ
5. น้ำตกศิลาเพชร ด้วยความสูง 3 ชั้น มีโขดหินและมีแอ่งน้ำที่ใสสะอาด จึงเหมาะเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนย่อนใจของนักท่องเที่ยว
6. ถ้ำผาแดง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามและยาวมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ภายในถ้ำนักท่องเที่ยวจะได้ชมหินงอกหินย้อย น้ำตกและลำธารขนาดใหญ่ ถ้ำผาแดงยังเคยเป็นฐานที่ตั้งหลบภัยของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
7. ถ้ำผาฆ้อง ประกอบด้วยคูหาถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆ สวยงาม ต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งถ้ำ ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลผ่าน จึงเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวควรหลีดเลี่ยงการไปเที่ยวในช่วงนี้
8. น้ำตกต้นตอง เป็นน้ำตกขนาดกลาง 3 ชั้น ที่มีความสวยงามด้วยโตรกผาหินปูนที่ถูกปกคลุมไปด้วยมอสและเฟิร์นเขียวชอุ่ม ซึ่งมีน้ำไหลแรงตลอดทั้ง
9. น้ำตกภูฟ้า เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีความสูงประมาณ 140 เมตร ทั้งหมด 12 ชั้น อยู่ท่ามกลางป่าดิบเขาอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดปี
10. น้ำตกตาดหลวง เป็นแอ่งน้ำตกที่สวยงาม โดยมีสายน้ำที่ไหลลดหลั่นกันลงมาผ่านโขดหินเป็นชั้นๆ ในฤดูฝนจะมีน้ำมากกว่าฤดูอื่นๆ นอกจากนี้น้ำตกตาดหลวงยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลาพลวงอีกด้วย
11. ล่องแก่งน้ำว้าตอนกลาง ที่สุดแห่งการล่องแก่งในไทย ที่น่าตื่นเต้นและสนุกที่สุดในไทย ลำน้ำว้าตอนกลางเหมาะสมที่จะล่องแก่งในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ โดยระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะผ่านแก่งน้อยใหญ่กว่า 100 แก่ง ท่ามกลางผืนป่าเขียวชอุ่มที่มีความสมบูรณ์ เนื่องจากการล่องแก่งน้ำว้าตอนกลางนี้มีระดับความยากสูงสุดอยู่ที่ระดับ 5 ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การในล่องแก่งมาแล้วเท่านั้น

การเดินทาง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดน่านไปตามทางหลวงหมายเลข 1080 ถึงอำเภอปัวระยะทาง 60 กม. แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 1256 (ปัว-บ่อเกลือ) ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระยะประมาณ 25 กม. รวมระยะทาง 85 กม. การเดิน ทางไปบ้านมณีพฤกษ์จากจังหวัดน่านไปตามทางหลวง หมายเลข 1080 ผ่านอำเภอเชียงกลาง ระยะทางประมาณ 75 กม. แยกขวา บ้านนาหนุนเข้าบ้านมณีพฤกษ์ ระยะประมาณ 40 กม. รวมระยะทาง 115 กม.
2. โดยรถยนต์ประจำทาง จาก กรุงเทพฯ ถึง อำเภอปัว โดยรถปรับอากาศจากสถานนีขนส่งหมอชิตสายเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชม. จากปัวถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีรถโดยสาร สายปัว-บ่อเกลือ เวลา 7.30 น. 9.30 น. 11.30 น. และ 14.00 น.  

ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์: 0 5470 1000, 0 5473 1362