Green Attraction

น้ำพุร้อน โป่งเดือดป่าแป๋

เชียงใหม่

ด้วยแรงดันแก๊สและอุณหภูมิสูงจากใต ผิวโลก อัดดันธารน้ำใต้ดินให้พวยพุ่ง ขึ้นสูงกว่า ๒-๓ เมตร เป็นลักษณะของ น้ำพุร้อนแบบกีเซอร์ (Geyser Type) ซึ่งแตกต่างไปจากบ่อน้ำร้อนที่เป็นการผุด สู่ผิวดินของน้ำร้อนใต้ดินและไม่มีแรงดัน น้ำให้สูงเท่า สายน้ำโดยควันร้อนซึ่ง ล้นทะลักขึ้นสูงแห่งนี้จึงได้รับการเรียกขาน อย่างดุดันว่า โป่งเดือด