Green Attraction

พัฒนา กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท

ชลบุรี

พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท เกิดจากความรักในกีฬา กอล์ฟของ ดร.พัฒนา จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งมีใจรักในกีฬากอล์ฟ จึงสร้างสนามกอล์ฟนี้ขึ้นประกอบด้วย สนามกอล์ฟ ๒๗ หลุม ๓ คอร์ส แบ่งเป็นคอร์ส เอ (Course A) ชื่อ Andreas พาร์ ๓๗ (Par 37) ระยะ ๓,๖๘๖ หลา มีหลุมพาร์ ๖ (Par 6) อยู่ที่หลุม A 5 ระยะ ๖๖๓ หลา คอร์ส บี (Course B) ชื่อ Brookei พาร์ ๓๖ (Par 36) ระยะ ๓,๖๓๙ หลา หลุม B ๙ (B 9) เป็นได้ทั้ง หลุมพาร์ ๕ (Par 5) และพาร์ ๖ (Par 6) เพราะมีแท่นทีออฟ ๒ ชุดด้วยกัน คอร์ส ซี (Course C) ชื่อ Calypso พาร์ ๓๖ (Par 36) ระยะ ๓,๔๗๒ หลา สัญลักษณ์ของสนาม มีทั้งความยาก และสวยงามอยู่ในตัว แฟร์เวย์เป็นเกาะกลางน ายาวไปตลอดแนว จนถึงหน้ากรีนมีน าขวาง และพื้นกรีนยกสูงจากแฟร์เวย เกือบ ๔ เมตร