Green Attraction

อุทยานแห่งชาติ เขาปู่ - เขาย่า

พัทลุง

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อยู่ในเทือกเขาบรรทัดบริเวณ แบ่งเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าดิบชื้น ที่สมบูรณ์และเป็นต้นน้ำลำธารสำคัญของทั้งสองจังหวัด ระหว่าง ทางเข้าอุทยานฯ จะผ่านสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกผลสุกประมาณเดือนกรกฎาคม บริเวณที่ทำการ อุทยานฯ จะได้พบต้นทำมัง กลิ่นฉุนคล้ายแมงดา คนพัทลุงใช้ใบ จิ้มน้ำพริกหรือกินกับแกงไตปลาเพิ่มกลิ่นหอม ระหว่างเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติจะได้พบต้นสมพง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่นกหัวขวาน และนกเงือกมักมาสร้างโพรงอยู่อาศัย