Green Attraction

คำชะโนด

อุดรธานี

คำชะโนดหรือเมืองชะโนด หรือวังนาคินทร์คำชะโนด เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวอุดร มีตำนานเกี่ยวกับผีบังบด (สิ่งที่จะปรากฏให้เห็นเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะเวลา) ซึ่งเป็นความเชื่อ ประการหนึ่งของชาวอีสาน บริเวณดังกล่าวร่มครึ้มด้วยต้นชะโนด ไม้ตระกูลปาล์มขึ้นอยู ่หนาแน่น มี ศาลเจ้าปู ่ศรีสุทโธนาค บ่อน้ำ ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี นํ้าซับ ซึมชุ ่มผิวดินทั่วบริเวณ และคำชะโนดยังเป็น ที่ตั้งของ วัดศิริสุทโธ