Green Attraction

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

     จังหวัดสุดเขตทางตะวันออกมีพรมแดนติดชายแดนลาวและกัมพูชา มีลำน้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน เป็นดินแดนที่ราบสูงประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ทั้งโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีโบราณที่ผาแต้ม วัดหนองป่าพง สำหรับผู้ที่สนใจการทำวัตรปฏิบัติ แหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะกิจกรรมในลำน้ำโขง และลำน้ำมูล แม่น้ำสายสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี

     หน้าร้อนนี้ใครที่ไม่ได้นึกอยากไปทะเล  แต่อยากสัมผัสกับไอเย็นของสายน้ำ  ลองหาโอกาสเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติไปพร้อมๆกัน ว่ากันถึงตัวแก่งตะนะ ตัวแก่งนั้นเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล ทำให้เกิดเป็นสายน้ำแยกออกไหลเป็นน้ำตกใหญ่น้อยสวยงามน่าชมนอกจากนั้นตะกอนทรายในสายน้ำ เมื่อเกิดการทับถมจนกลายเป็นผืนทรายกลางลำน้ำ จนเรียกกันว่าดอนตะนะนั้นก็ได้กลายเป็นหาดทรายกลางลำน้ำมูล มีต้นไม้ใบบังให้ความร่มรื่น ที่เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

    ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายนนี้ จังหวัดอุบลราชธานีก็ยังมีการจัดเทศกาลท่องเที่ยวเริงร่าหน้าร้อนริมโขง ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาชมบรรยากาศ และพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดได้ ตั้งแต่ แก่งตะนะ สามพันโบก หรือการล่องเรือชมบ้านผาชัน พร้อมแวะหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงได้อีกด้วย