Green Community

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง

     ด้วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์มานานของชาวบ้านดงบังตั้งแต่สมัยครั้งยังเป็นหมู่บ้านสมุนไพรเล็กๆ  จนมีการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำหน่าย  ให้กับโรงพยาบาลอภัยภูเบศร  เชื่อถือได้ในมาตรฐานของสวนสมุนไพร
เมื่อเริ่มเข้าสู่ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  นายแดง  มุกดา  หมอยาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรประจำหมู่บ้าน  ได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบังขึ้นผ่านการสนับสนุนของทางกรมส่งเสริมการเกษตร  บ้านดงบังจึงกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านสมุนไพรอันดับหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี  และเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรแห่งแรกของเมืองไทย  ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไว้มากมาย  ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก  เก็บเกี่ยว  และแปรรูป  รวมไปจนถึงการนวดคลายปวดเมื่อยด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
มาทำความรู้จักกับสมุนไพรที่บ้านดงบังกันเถอะ
สมุนไพรที่ปลูกที่บ้านดงบังมีจำนวนหลายร้อนชนิด  อาทิเช่น  หญ้าปักกิ่ง  ฟ้าทะลายโจร  หญ้าหนวดแมว  เสลดพังพอน  ต้นยอ  ขุมเห็ด  พลู  ต้นรางจืด  บอระเพ็ด  อัญชัน  และมะระขี้นก  เป็นต้น  แต่ละชนิดก็จะให้สรรพคุณที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้....ที่นี่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการทำลูกประคบ  นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างถูกวิธี  ประโยชน์และสรรพคุณของลูกประคบสมุนไพรเป็นที่ยอมรับของการแพทย์แผนไทย  รวมไปถึงแพทย์อายุรเวทในปัจจุบัน  ว่าเป็นวิธีรักษาอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะช่วยลดความเครียดกำจัดความอ่อนเพลีย  ช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นสายให้ผ่อนคลายลง  ไม่ตึงเครียด

ยิ่งรู้ยิ่งสนุก
ชิมเมนูสมุนไพร

     มาถึงบ้านดงบังแล้ว ต้องไม่พลาดชิมเมนู  ยำผักกะสัง  ผักน้ำต้นอวบ  ถูกนำมาคลุกกับเครื่องสมุนไพรต่างๆ ราดด้วยน้ำยำสามรส  รับประทานคู่กับหมูหยอง  อร่อยอย่าบอกใคร  ส่วน  ผักกะสัง  นี้มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณในการต่อต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็ง
ประโยชน์มากมายหากรู้จักใช้สมุนไพรให้เป็น
ที่มา  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
๑.ควรเริ่มใช้สมุนไพรที่เป็นอาหารก่อน  และควรรู้พิษยาก่อนใช้  รู้ข้อห้ามใช้  เพราะยาบางชนิดมีข้อห้ามใช้กับคนบางคน  บางโรค  เมื่อรู้สิ่งเหล่านี้  จะทำให้การใช้ยาปลอดภัยขึ้น
๒.ถ้ายาใดไม่เคยรับประทานมาก่อน  ควรเริ่มรับประทานในขนาดน้อยๆ  เช่น  รับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดที่กำหนดไว้  ถ้าร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติจึงค่อยกินต่อไป
๓.อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป  เช่น  ยาใช้ต้มรับประทานต่างน้ำ  ไม่ควรเคี่ยวรับประทานยาเข้มข้นเกินไป  อาจทำให้เกิดพิษได้
๔.คนที่อ่อนเพลียมาก  เด็กอ่อน  คนชรา  ห้ามใช้ยามาก  เพราะคนเหล่านี้  อาจมีกำลังต้านทานยาน้อย  จะทำให้เกิดพิษได้ง่าย
๕.โดยทั่วๆ ไป  เมื่อรับประทานยาสมุนไพรแล้ว  ๑  วัน  อาการไม่ดีขึ้นต้องเปลี่ยนยา  แต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรัง  เช่น  โรคกระเพาะ  หอบหืด  ฯลฯ  

ประโยชน์ของการใช้ยาสมุนไพร  คือราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน  มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน  สมุนไพรบางชนิดเป็นทั้งอาหารและยา  รวมถึงไม่ต้องซื้อหา  สามารถปลูกได้เองในครัวเรือน
เมื่อรู้จักวิธีใช้อย่างถูกต้อง  ทั้งยังช่วยดุลการค้าในการสั่งยาจากต่างประเทศ  ส่งผลให้คนกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น  ทำให้เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรม  
และคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและ...ที่สำคัญไปกว่านั้นคือทำให้คนรู้จัก  “พึ่งตนเอง”


สวนสมุนไพรดงบัง
กิจกรรม  (๒  ชั่วโมง  ไปจนถึง  ๒  วัน  ๑  คืน)
• เดินชมสวนสมุนไพร
• ทำกิจกรรมประดิษฐ์ลูกประคบ  ทำน้ำสมุนไพร
• เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ติดมือกลับบ้าน
• รับประทานอาการจากวัตถุดิบสมุนไพร


สิ่งอำนวยความสะดวก
อาหาร 
สำหรับค่าบริการ   และข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครายก
๐-๓๗๓๑-๒๒๘๒  ,  ๐-๓๗๓๑-๒๒๘๔


การเดินทาง
  
     จากกรุงเทพฯ  ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๕๐  (กรุงเทพฯ-รังสิต-องครักษ์-นครนายก)  หรือถนนทางหลวงหมายเลข  ๓๓  (กรุงเทพฯ-สระบุรี-บ้านนา-นครนายก)
ออกจากตัวเมืองนครนายก  มุ่งหน้าไปยังปราจีนบุรี-กบินทร์บุรี  ใช้ทางหลวงหมายเลข  ๓๓  เลี้ยงขวาที่หลักกิโลเมตรที่  ๑๖๕
N  14  องศา  06’  34”  E  101  องศา  26’  10”

ฤดูกาลท่องเที่ยว
สามารถไปท่องเที่ยวได้ตลอดปี

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญจังหวัดปราจีนบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)
สำนักงาน  นครนายก  (นครนายก  ปราจีน  สระแก้ว) ๐-๓๗๓๑-๒๒๘๒  ,  ๐-๓๗๓๑-๒๒๘๔
ตำรวจทางหลวง ๑๑๙๓  ,  ๐-๓๗๒๙-๐๐๖๖
ตำรวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

คลองบางใบไม้และชุมชนคลองร้อยสาย

สุราษฎร์ธานี