Green Community

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน

เพชรบุรี


ถ้ามีใครพูดชวนไปเที่ยว “ไร่มะขาม”คนถูกชวนคงต้องคิดว่าคนชวนจะพาไปไร่ที่ปลูกต้นมะขาม ไม่ได้ชวนไปดำนาเกี่ยวข้าว แต่คำพูดชวนให้คิดเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเรียนรู้ทางเกษตรแห่งนี้

“ไร่มะขาม”เป็นชื่อชุมชนที่แต่เดิมมีอาชีพทำไร่มะขาม แต่ต่อมาการทำไร่มะขามได้ให้ผลผลิตน้อยลง คนในชุมชนจึงหันมาทำนาปลูกข้าวแทนจนเต็มทั่วผืนไร่มะขามเดิม การผลิตข้าวในผืนดินของไร่มะขามได้ผลผลิตดีและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐในการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขามจนเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวปลอดสารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่นอกจากศูนย์ข้าวชุมชนนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้ความรู้เรื่องข้าวแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่คอท่องเที่ยวสไตล์ชิลๆ ไม่ควรพลาดการเข้าถึงและการสัมผัสการเป็นชาวนาอย่างแท้จริงเป็นอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆในการทำนาเป็นอย่างไรและมีความน่าสนใจอย่างไรนั้น นทท. สามารถหาคำตอบด้วยตนเอง กับโปรแกรมการท่องเที่ยว “1 วันกับการเป็นชาวนา” 

วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน
สอบถามเส้นทาง : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศุนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม
โทร.084-570-5059

ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.teawsudhip.com/TH/trip-description/trip_5.html

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี