Green Community

ทำสบู่จากมังคุดสามน้ำกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง

ตราด

ทำสบู่จากมังคุดสามน้ำกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดตราด

     คุณภาพดินที่มีส่วนผสมอันลงตัวระหว่างนํ้าจืด นํ้าเค็ม และนํ้ากร่อย ของคลองห้วยแร้งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดมีคุณภาพ พืช ผัก และผลไม้ สลับกันเติบโตบริเวณริมสองฝั่งคลองอย่างต่อเนื่องตลอดปีด้วยความอุดมสมบูรณ์ระดับโลกวิถีชีวิตของพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากธรรมชาติกับความรู้ของตัวเองกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตําบลห้วยแร้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้รวบรวมความรู้ด้านการพึ่งพาตนเองเอาไว้ให้ชาวบ้านและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพื่อนํากลับไป ใช้จริงหากคุณเข้ามาเรียนคุณจะได้พบกับวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริงตั้งแต่เรื่องเรียบง่ายอย่างการกินการนอนหรือการลงลึกในรายละเอียด อย่างการเก็บผลผลิตสดๆจากต้นการแปรรูปให้เป็นของใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่จากเปลือกมังคุด แชมพู นํ้ามันมะพร้าวสเปรย์กันยุง ยาหม่องรวมไปถึงการหาอาหารจากวัตถุดิบในพื้นที่อย่างการจับ กุ้ง หอย ปู ปลา เด็ดผัก และผลไม้ด้วยแต่จากความต้องการพื้นฐานที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันสบู่จากเปลือกมังคุด จึงเป็นวิชาแรกที่คุณจะได้เรียนอย่างจริงจังซึ่งคุณจะได้ทั้งความรู้อย่างครอบคลุมจากวิธีการเลือกเปลือกมังคุดขั้นตอนการทําประโยชน์ของมันสิ้นสุดที่การนําไปเทลงบล็อกธรรมชาติอย่างกระบอกไม้ไผ่ซึ่งคู่หู ที่ชํานาญด้านการทําสบู่จากเปลือกมังคุดมานานและไม่ได้ ซื้อของใช้ประเภทนี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว อย่าง พรรณี เข็มดี และ พาที ปั้นชู  จะสลับกันสาธิต และให้ความรู้กับคุณด้วยความนุ่มนวล ใจดี ตามบุคลิกของเธอทั้งสองคน ด้วยบรรยากาศการเรียนริมนํ้า เสียงนํ้าไหลสลับกับ เสียงเรือวิ่งผ่านไปมา อาจจะทําให้คุณมีอารมณ์ร่วมจนเก็บวิชากลับบ้านไปเสียแน่นกระเป๋า ลืมร้านสะดวกซื้อไปเลยเพราะของใช้ในบ้านที่ต้องซื้ออยู่ทุกเดือน คุณก็ทําเองเป็นหมดแล้วนี่     


ช่วงเวลาที่เหมาะสม

ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนนํ้าในคลองห้วยแร้งจะใสที่สุดทําให้เห็นสิ่งมีชีวิตชัดเจนสามารถจับ กุ้ง ปลา กับชาวบ้านได้     

เหมาะสำหรับ

คนที่อยากเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ที่นี่

การดึงประโยชน์ของธรรมชาติมาเปลี่ยน ให้เป็นของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนรางวัลที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนตัวอย่างต้นแบบ และกรณีศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างยั่งยืน        

การเดินทาง

รถยนต์ : มาจากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิทก่อนเข้าตัวเมืองตราดจะเจอแยกไปบ้านฉางเกลือให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตรจะเห็นโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคมทางซ้าย ให้เลยไปแล้วเลี้ยวขวาซอยแรกขับตรงไปทาง วัดคลองขุดอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายกลุ่มติดอยู่เลี้ยวเข้าไปได้เลย

รถประจำทาง : รถประจําทางสายกรุงเทพฯ-ตราด จากสถานีขนส่งเอกมัยมีออกทุกชั่วโมงตั้งแต่ 05.00-23.30น.เมื่อถึงสถานีขนส่งตราดแล้วไม่มีรถประจําทางต้องเหมารถสองแถวที่นั่นมาเท่านั้นหรือถ้าให้ดีโทรศัพท์ติดต่อกับทางกลุ่มก่อนเพื่อจัดบริการส่งรถมารับ  


ที่พัก

ซึมซับความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนริมคลองสามนํ้า ด้วยการพักโฮมสเตย์ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 50 คนส่วนบริเวณรอบๆตัวเมืองมีรีสอร์ตราคา 650-1,500 บาท

ติดต่อ

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตําบลห้วยแร้งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

42/2 หมู่ 9 ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร. 08-9247-9688, 08-9988-8044

 

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี