Green Community

เทคนิคสุขภาพดีด้วยสมุนไพร โรงเรียนบ้านหอมสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

สานกระจูดให้สนุกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ตราด

วัฒนธรรมไทยในตุ๊กตาศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

อ่างทอง

ผ้าฝ้ายนุ่มจากโคลนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย

ชุมชนเกาะกลาง เรียนรู้วิถีประมงและการทำเรือหัวโทงจำลอง

กระบี่

เคี่ยวน้ำตาลริมคลองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

สมุทรสงคราม