Green Community

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า , อ่างทอง

อ่างทอง

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา , สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม

ทำสบู่จากมังคุดสามน้ำกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลห้วยแร้ง

ตราด

จิบชารักสุขภาพกลุ่มชาเจียวกู่หลานาจังหวัดเชียงราย

เชียงราย

หัตถกรรมสานแหย่ง อุโมงค์โฮมสเตย์ จังหวัดลำพูน

ลำพูน

เทคนิคสุขภาพดีด้วยสมุนไพร โรงเรียนบ้านหอมสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

สานกระจูดให้สนุกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่