Green Community

ผ้าฝ้ายนุ่มจากโคลนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย

ชุมชนเกาะกลาง เรียนรู้วิถีประมงและการทำเรือหัวโทงจำลอง

กระบี่

เคี่ยวน้ำตาลริมคลองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

สมุทรสงคราม

เรียนรู้การปักผ้าชาวม้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ราชินีแห่งผ้าไหม ชุมชนบ้านโพน

กาฬสินธุ์

คนเล่นเงากลุ่มหัตถศิลป์แกะภาพหนังเมืองลุง จังหวัดพัทลุง

พัทลุง

มหัศจรรย์มาลัยข้าวตอกชุมชนคุ้มโฮงเหนือวัดฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร

ยโสธร