What's News

17
ส.ค. 2559

สู่แบรนด์ระดับโลก! เปิด “อุทยานธรณีโคราช” แห่งแรกอีสาน เตรียมเสนอยูเนสโกรับรอง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เปิด “อุทยานธรณีโคราช” มหานครแห่งบรรพชีวินเป็นแห่งแรกในอีสาน เน้นการอนุรักษ์ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงธรณีแบบยั่งยืน เผยเสนอต่อยูเนสโกเพื่อรับรองในปีนี้และไทยจะเป็น 1 ใน 3 ประเทศของโลกที่ภายใน 1 จังหวัดมีรูปแบบอนุรักษ์ของยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรมจะได้รับยกย่องเป็น “The UNESCO triple crowns” สามารถนำแบรนด์ความโดดเด่นระดับโลกมาใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวได้      
       วันนี้ (16 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บ.โกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกและประชาคมในอุทยานธรณีโคราช      
       พร้อมเปิดสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) มหานครแห่งบรรพชีวิน โดยเป็นโปรแกรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โปรแกรมหนึ่งของยูเนสโกคล้ายกับมรดกโลก (World Heritage) และ พื้นที่สงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Area) อุทยานธรณี (Geopark) เน้นการอนุรักษ์ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงธรณีแบบยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์มรดกทางธรณีในท้องถิ่น ทั้งในรูปงานอาชีพบริการต่างๆ เพิ่มขึ้น การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร หัตกรรมของท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ รวมทั้งงานอาชีพใหม่ ที่เกิดจากการลงทุนในโครงการต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว      
       นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่นักวิจัยของสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไปศึกษาในภาคสนามและจากการประชุมระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 อำเภอ ที่จะจัดตั้งอุทยานธรณีโคราช ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากยูเนสโก ได้แก่ อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมาและ อ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้ง “อุทยานธรณีโคราช” ระดับจังหวัด และ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศ ต่อจาก “อุทยานธรณีสตูล” ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการในระดับประเทศ และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอต่อยูเนสโกในปี 2559 นี้    
       ด้าน ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า อุทยานธรณีเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยที่ปัจจุบันยูเนสโกได้รับรองการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับโลกหรือ Global Geopark ไปแล้ว 111 แห่งจาก 32 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศจีนมีมากที่สุดถึง 31 แห่ง ในอาเซียนมีเฉพาะประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ประเทศละ 1 แห่ง      
       ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มี กรมทรัพยากรธรณีจึงมีนโยบายตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ที่จะสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีในหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีในจังหวัดต่างๆ การสำรวจแหล่งธรณีอันควรอนุรักษ์ภายในประเทศ การจัดประชุมสัมมนาการจัดตั้งอุทยานธรณี เป็นต้น ทำให้หลายจังหวัดเริ่มดำเนินโครงการอุทยานธรณีขึ้น เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น สตูล ตาก     
       โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมา หากมีการจัดตั้งหรือรับรองโดยยูเนสโกแล้วเสร็จ ประเทศไทยจะเป็น 1 ใน 3 ประเทศของโลก ที่ภายใน 1 จังหวัดมีรูปแบบการอนุรักษ์ของยูเนสโกครบทั้ง 3 โปรแกรม เหมือนเช่น ประเทศเกาหลีใต้ และ อิตาลี ซึ่งจะได้รับการยกย่องเป็น “The UNESCO triple crowns” และสามารถนำแบรนด์หรือความโดดเด่นระดับโลกข้างต้นมาใช้ประโยชน์ในด้านการ ท่องเที่ยวได้ในอนาคต


ที่มา http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000081574

Most Views

16
ก.พ. 2558

“ตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม” ชม ชิม ชอป ริมน้ำกลางกรุง

ชม ชิม ช็อป ริมน้ำกลางกรุง พร้อมเส้นทางการเดินทางง่ายๆ

19
มิ.ย. 2558

ททท.จัดงานต้อนรับคณะ Thailand Amazing Green Mega Fam Trip

เมื่อวันที่ 18มิ.ย. 58ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม “Thailand Amazing Green Mega Fam Trip"

06
มิ.ย. 2556

เปิดตัวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556”

เปิดตัวงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556