green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

ขอนแก่น

รายละเอียด

  99 ม.20 ถ.สนามินขอนแก่น ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  66-4346-8222

  66-4346-8330

  info@rachawadeehotel.com

  http://www.rachawadeehotel.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง