green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

ริโอ เรสเทอรองท์ แอนด์ ไวน์ บาร์ - รติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียด

  35 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

  66-5399-9333

  66-5399-9332

  info@ratilannachiangmai.com

  http://www.ratilannachiangmai.com

  

รางวัล