green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green Service

Little tree garden

นครปฐม

ต้นกล้า ฟ้าใส

กรุงเทพมหานคร

มีนา

เชียงใหม่

Home Fresh Hydrofarm

กรุงเทพมหานคร

Absolute Fit Food Cafe

กรุงเทพมหานคร

Veganerie concept

กรุงเทพมหานคร