เที่ยวทีละก้าว

เที่ยวทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง
สำนวนแบบไทย ที่ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ
การให้ความสำคัญกับห้วงขณะปัจจุบัน
ทำให้คุณมีสมาธิและมองเห็นสิ่งตรงหน้าได้ละเอียดขึ้น
กินอาหารก็อร่อย
ทำงานก็รอบคอบ
ดูหนัง ฟังเพลง ชมความงามของศิลปะได้ลึกซึ้ง
เป็นผู้ฟังที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ได้ยินแต่เพียงผ่าน
การท่องเที่ยวก็เช่นกัน
ในเมื่อความงามของวิถีชีวิตผู้คน ธรรมชาติ วัฒนธรรม
และสถานที่ มีรายละเอียดมากมายให้คุณละเลียดดื่มด่ำ
แล้วเราจะเร่งรีบท่องเที่ยวกันไปทำไม
‘เที่ยวทีละก้าว’
การท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างช้าๆ
ทำให้ตาของคุณมองโลกใบใหม่ สถานที่ใหม่ได้ละเอียดขึ้น
หัวใจสัมผัสผู้คนและธรรมชาติแวดล้อมได้อย่างลึกซึ้ง
ร่างกายคลายล้าจากการทำงานและวิถีเร่งรีบที่คุนเคยมากยิ่งขึ้น
ก้าวให้ช้าลง มองภาพตรงหน้าให้ละเอียด และคุณจะพบว่าสถานที่ๆ
คุณมีโอกาสไปเยี่ยมเยือน งดงามกว่าที่คาดไว้
เรามาลอง “เที่ยวทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง” ไปด้วยกัน