Green Story

สุขอยู่ที่ใจ สุขอยู่ที่ให้

      หากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผ่านมาทำให้คุณเคยชินกับการเป็น “ผู้รับ” ที่ได้ความสนุกเพลิดเพลิน ผ่านประสบการณ์การผจญภัย ชื่นชมวิวสวยๆ ชิมอาหารรสเลิศ พร้อมการต้อนรับอันอบอุ่น เดือนนี้ Green Storyขอพาผู้อ่านเปิดประตูสู่มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวที่เรียกว่า การท่องเที่ยวจิตอาสาหรือ Voluntourismซึ่งจะทำให้นักเดินทางตระหนักว่าระหว่างท่องเที่ยว คุณก็เป็น “ผู้ให้” กำลังกายกำลังใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อตอบแทนผู้คนและสถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นกัน ลองมาดูกันสิว่า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ระหว่างการท่องเที่ยวรูปแบบไหนโดนใจคุณบ้าง
      สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน ห้องสมุด สถานีอนามัย ห้องน้ำสาธารณะ โรงครัวที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจลองติดตามข่าวสารจาก มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ซึ่งจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครมาช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ใน จ. กระบี่ หรือปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น กิจกรรมดีๆ เหล่านี้ถึงแม้อาสาสมัครจะไม่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมก็สามารถเข้าร่วมได้ เพราะอย่างน้อยยังช่วยเพื่อนๆ เลื่อยไม้ ผสมปูน ก่อกำแพงอิฐ ทาสี หรือแม้แต่ทำความสะอาด เห็นไหม นอกจากชุมชนจะสวยงามน่าอยู่อาศัยขึ้นแล้ว นักท่องเที่ยวจิตอาสาเองยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีม เผลอๆ อาจได้ทักษะงานช่างเล็กๆ น้อยๆ ติดไม้ติดมือไปด้วย
      แต่หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวที่ชื่นชอบวิถีเกษตรพอเพียงอาจสนใจโครงการหมอดินอาสา เพื่อเข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วนำความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดิน เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็มให้แก่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะได้ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้ว ยังได้สัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย แต่ถ้าคุณปรารถนาจะได้อยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติและอาจมีโอกาสใกล้ชิดสัตว์นานาชนิด ห้ามพลาดกิจกรรมดีๆ อย่างการทำโป่งเทียมที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว หรือการปลูกป่าชายเลนบริเวณดอนหอยหลอด จ. สมุทรสงคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ นอกจากนี้ หากรู้ตัวว่าเป็นผู้มีทักษะการดำน้ำหรือมีความรู้ด้านชีววิทยาทางทะเล โอกาสในการผจญภัยใต้ผืนน้ำมาถึงแล้ว กิจกรรมดีๆ อย่างการเป็นอาสาสมัครทำแหล่งอนุบาลปะการังและพัฒนาปะการังเทียม ณ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะทำให้คุณสนุกสนาน เปิดหูเปิดตาและอิ่มใจไม่มีวันลืม
       กิจกรรมสุดท้ายแต่เป็นกิจกรรมที่คุณจะได้มีส่วนพัฒนาสังคมและประเทศ คือการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาส นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงด้วยการเป็นครูอาสาและผลิตสื่อการสอนให้แก่น้องๆ บนดอยเช่น เข้าร่วมโครงการของสมาคมเพื่อการพัฒนาคนดอย (Hill Tribes Development Association) ให้ความรู้ชาวชุมชนตำบลแม่เงาจ.เชียงราย หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยแม่โจ้บ้านดิน (Earth Home Thailand) จ.เชียงใหม่ ที่ซึ่งคุณสามารถบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ ทำและรับประทานอาหารปลอดสารพิษ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับชาวชุมชนด้วยการช่วยงานในสวนเกษตรอินทรีย์
       เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ก็สามารถเป็น “ผู้ให้” ได้เสมอ เพราะประสบการณ์การเป็นผู้ให้ ยังทำให้การท่องเที่ยวครั้งนั้นๆ ของคุณมีความหมายและน่าจดจำไม่รู้ลืม หากยังไม่เคยสัมผัสความอิ่มเอมใจจากการเป็นผู้ให้ ก่อนจัดกระเป๋าออกเดินทางครั้งหน้า อย่าลืมมองหากิจกรรมการท่องเที่ยวจิตอาสาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเองดู แล้วคุณจะได้พบว่าการท่องเที่ยว “ให้” อะไรมากกว่าที่คิด
 


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1.  มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย- Habitat for Humanity Thailand (https://www.facebook.com/h4hthailand)
2. โครงการอนุรักษ์ทะเล(กิจกรรมอาสาสมัครทำแหล่งอนุบาลปัการังและพัฒนาปะการังเทียม
ณ เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี (http://www.newheavendiveschool.com/thai/)
3. สมาคมเพื่อการพัฒนาคนดอย - Hill Tribes Development Association (https://hilltribeguide.wordpress.com)
4. แม่โจ้บ้านดิน - Earth Home Thailand (Maejo Baandin)
http://www.earthhomethailand.com/
https://www.facebook.com/MaeJoBaanDin.EarthHomeThailand/