Green Tips

ล่องแก่งอย่างปลอดภัยสไตล์กรีน+

19
ก.ย. 2559

  • แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสบาย ๆ แห้งง่าย
  • สวมรองเท้าที่มีสายรัด พร้อมที่จะเปียกน้ำ
  • นำสัมภาระติดตัวไปเฉพาะที่จำเป็น และใส่กระเป๋ากันน้ำให้เรียบร้อย
  • สวมหมวกกันน็อคและเสื้อชูชีพไว้ตลอด
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของไกด์ และผู้บังคับเรือที่ให้สัญญาณต่างๆ
  • หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะอาหารประเภทโฟม และพลาสติกเพื่อลดขยะ
  • อาสาสมัครล่องแก่งเก็บขยะในลำน้ำ