Welcome Greeting

หากการเดินเที่ยวอุทยานยังไม่ท้าทายนักท่องเที่ยวผจญภัยอย่างคุณมากพอ เราขอแนะนำกิจกรรมที่ต้องอาศัยทั้งความแข็งแรงของร่างกาย และความมุ่งมั่นของจิตใจ รวมถึงสติและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กิจกรรมที่ว่าก็คือการพิชิตยอดเขาสูงต่างๆ นั่นเองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีภูเขาหลายระดับให้เลือกกันตั้งแต่ระดับเบสิกที่พอเรียกเหงื่อได้และจบภายในวันเดียว ไปจนถึงระดับสูงที่ต้องมีการนอนพักค้างในป่า ดังนั้นการเตรียมตัวรวมถึงศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆ สำหรับการพิชิตยอดเขานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ

Amazing green route

มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน

เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งสัจจะและไมตรี ธรรมชาติบนสันเขา บ้านเล็กริมโขง วัฒนธรรมไทดำ

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว ล่องคลอง ท่องสวน วิถีแห่งธรรมชาติ

เส้นทางวิถีแห่งความพอเพียง สู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์

Green
Service

ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อมหรือเน้นความเป็นธรรมชาติ

รายชื่อโรงแรมที่พัก
รายชื่อร้านอาหาร

ดูทั้งหมด

Newsletter

Our Partner