WELCOME GREETING
        หลังจากประเดิมแคมเปญเที่ยววิถีไทยไปเมื่อเดือนมกราคม ก็ดูเหมือนว่ากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจะคึกคักขึ้นมาทันที แม้แต่รัฐบาลก็กระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยการประกาศวันหยุดยาวในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่โดยเห็นชอบ ให้วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม ทำให้เดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2558 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนระดับระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการต้อนรับกระแสเออีซี ด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
LOGIN FORM
EMAIL/LOGIN :
PASSWORD/PWD :
เว็บไซต์รวมแนวคิดที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์
แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ
Location : กรุงเทพมหานคร
หลีกหนีความวุ่ยวายในเมืองใหญ่สู่ความสงบของวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางหลวง
Location : เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ตั้งอยู่ที่อำเภอฮอด อำเภอทางตอนใต้ของ จ.เชียงใหม่ อีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
Our Partner
Sponsor