Green Attraction

กลุ่มท่องเที่ยว บ้านแหลมประทับ

นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านแหลมประทับมีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน โดยใช้เรือ ลำเล็ก ๆ ในการออกวางลอบ วางไซ ชาวชุมชนรวมตัวกันจัดการ ท่องเที่ยว และการศึกษาชีวิตชุมชนแบบโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เช่น เกาะราบซึ่งเป็นแหล่ง ชุมนุมของนกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ เขาพับผ้า (Pancake Rock) ซึ่งเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของ หินที่มีส่วนประกอบและความแข็งต่างกันจนเกิดรอยชั้นของหิน เรียงรายเป็นริ้วเหมือนพับผ้าไว้ เกาะนุ้ยซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ มีบ่อน้ำ จืดกลางทะเล ตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตั้งอย ท้ายเกาะ ส่วนด้านบนประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดท าจาก หินแกรนิต ฯลฯ