Green Attraction

วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ)

ปัตตานี

เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๓๐๐ ปี ตำนานเล่าว่าวัดนี้เกิดจากการ เสี่ยงทายโดยให้ช้างออกเดินป่าหาชัยภูมิสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว ของพระยาแก้มดำ เมื่อช้างเดินมาถึงบริเวณนี้ ก็หยุดเดินและส่งเสียง ร้องขึ้น ๓ ครั้ง ถือเป็นนิมิตหมายอันดี แต่น้องสาวของพระยาแก้มดำ ไม่ชอบที่บริเวณนี้ พระยาแก้มดำจึงให้สร้างวัดขึ้นแทน แล้วตั้งชื่อวัดว่า วัดช้างให แล้วได้นิมนต์พระภิกษุองค์หนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวด (เหยียบนำ ทะเลจืด) มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก