Green Attraction

พิพิธภัณฑ์อูบคำ แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมล้านนา

เชียงราย

              จากวัดพระแก้ว เราผ่อเวียงเจียงฮายต่อโดยไปหยุดที่พิพิธภัณฑ์อูบคำ พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ที่เปิดให้คนภายนอกเข้าชม ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกของอาณาจักรล้านนาโบราณ และชนเผ่าไตเผ่าต่างๆ ซึ่งภายในจัดแสดงทั้งเครื่องประดับ อาภรณ์แห่งราชสำนักอันล้ำค่า โดยเฉพาะพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยกว่าปีจนถึงพันกว่าปี อย่างเช่นพระพุทธรูปล้านนาศิลปะเชียงแสน ชิ้นสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือพระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ไตเหนือ ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ ซึ่งการเปิดให้เข้าชมของผู้ก่อตั้งก็เพื่อต้องการอนุรักษ์และส่งผ่านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโบราณ ทั้งศิลปะของชนชั้นสูง และชนเผ่าไตต่างๆ แบบถูกต้อง ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

                พิพิธภัณฑ์อูบคำ อยู่บนถนนหน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สนใจเข้าชมสามารถสอบถามโทร. 053-713349 , 08-1992-0342 หรือดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.oubkhammuseum.com