green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

เชียงใหม่ แกรนด์วิว โฮเทล

เชียงใหม่

รายละเอียด

  24 (ใกล้ถนนนิมมานเหมินทร์) ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

  66-5322-0100-9

  66-5321-4186

  info@chiangmaigrandview.com, sales@chiangmaigrandview.com

  http://www.chiangmaigrandview.com

  

รางวัล