green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียด

  112 ถ.ช้างคล่าน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

  66-5325-3900

  66-5328-1044

  dpcm@dusit.com

  http://royalprincesschiangmai.dusit.com

  

รางวัล