green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม คาซา เดล มาเร หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

  252 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  66-3251-9061

  66-3251-9099 , 66-2201-3432

  info@casadelmare.net

  www.casadelmare.net

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง

เอวาซอน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมสุขใจ

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรม บ้านบาหยัน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์