green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน

เพชรบุรี

รายละเอียด

  1349 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

  66-3244-2100

  66-3252-0296

  dthhrsvn@dusit.com

  http://www.dusit.com/dthh

  

รางวัล