green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

โรงแรม วินเซอร์สวีท

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

  8 สุขุมวิท ซ. 18-20 ถ.สุขุมวิทย์ คลองเตย กทม. 10110

  66-2262-1234

  66-2258-1522

  info@windsorsuiteshotel.com

  http://www.windsorsuiteshotel.com

  

รางวัล