green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม พรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียด

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ติดกับไนท์บาซ่าร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ เพียง 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ หรือ 10 นาทีจากสถานีรถไฟเชียงใหม่

  46,48 Charoenprathet Rd, Chiangmai 51000 Thailand

  66-5381-8921-22

  66-5381-8914

  info@pornpinghotelchiangmai.com

  http://www.pornpinghotelchiangmai.com

  

รางวัล