green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

ห้องอาหารจีนฟอร์จูน่า พาวิลเลี่ยน - โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต

ภูเก็ต

รายละเอียด

  1 ซ.สุรินทร์ ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

  66-7621-4020-9

  66-7621-5990

  info@metropolephuket.com

  http://www.metropolephuket.com

  

รางวัล