green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

โรงแรม สตาร์ เชียงใหม่

เชียงใหม่

รายละเอียด

  36 Soi4 Loikroh Rd., Changklan, Muang, Chiangmai 50100 Thailand

  66-5327-0360-70

  66-5327-0371

  info@starhotelchiangmai.com

  http://www.starhotelchiangmai.com

  

รางวัล