green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม บ้านบาหยัน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียด

  119 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  66-3253-3540

  66-3253-3545

  ajiraporn@silom-serene.com

  http://www.baanbayan.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง

เอวาซอน หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรมสุขใจ

ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรม บ้านพะพลอย

ประจวบคีรีขันธ์