green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

ลาทาสกา - โรงแรมซันวิง รีสอร์ท กมลาบีช

ภูเก็ต

รายละเอียด

  96/66 หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

  66-7638-6165-170

  -

  info@Sunwing Resort Kamala.com

  http://www.sunwingphuket.com/

  

รางวัล