green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม สวรรคบุรี บูติก

สุโขทัย

รายละเอียด

  51/31 ถนนศรีสัชนาลัย ตำบลเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

  66-5564-4197-9

  66-5564-4197

  swankaburi@windowslive.com

  http://www.swankaburihotel.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง