green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท

กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

  59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  026174600

  026304280

  -

  http://www.princetonbangkok.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง