green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

อาทิตย์ ธารา

ฉะเชิงเทรา
-

รายละเอียด

อาทิตย์-ธารา รีสอร์ทขนาดเล็กบรรยากาศสบายๆ ริมแม่น้ำบางปะกง ที่ได้รับการออกแบบตกแต่งให้สอดคล้องกับธรรมชาติ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเอกลักษณ์แบบความเป็นไทย บรรยากาศของรีสอร์ทตรงตามกับชื่อที่มีความหมายถึง พระอาทิตย์และสายน้ำ คุณจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำบางปะกงและพระอาทิตย์อัสดงในยามเย็น ความสุขที่เรียบง่าย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่นี่ให้ความสุข สุขที่ไม่ใช่ ก.ไก่ แต่เป็นสุขที่เป็น ข.ไข่ สุขได้จากธรรมชาติ ได้เห็น ได้หาคำตอบที่ยังคิดไม่ออก ด้วยความที่ชีวิตในกรุงเทพเดินไปแบบเร่งรีบ จนทำให้ไม่ทันได้คิดถึงสิ่งที่เรียนรู้ แต่เมื่อได้มาอยู่ที่นี่ทำให้มีเวลาได้นึก ได้ทบทวนถึงสิ่งที่ธรรมะที่มาจากธรรมชาติได้สอนเราจริงๆ

  ตำบล บางยาง อำเภอ บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150

  089 949 1956

  -

  info@arthit-tara.com

  http://www.arthit-tara.com

  

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง