green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

เขาชะเมา เฮล์ท รีสอร์ท

จันทบุรี

รายละเอียด

เพื่อการพักผ่อนกาย ใจ ที่สมบูรณ์ และเติมเต็มพลังชีวิต… มอบของขวัญเป็นวันดีๆ ในบรรยากาศดีๆ ให้ตัวคุณเองสักครั้ง เขาชะเมา เฮลท รีสอร์ท

  201 หมู่ 3 บ้านหนองเจ็กสร้อย ต.เขาวงกต อ.แก่งแมว จ.จันทบุรี 22160

  -

  023921038-14

  khrresort@gmail.com

  http://www.chamaohealth.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง