green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green hotel

โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

ขอนแก่น

รายละเอียด

  9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  66-4332-2155

  66-4332-2150

  pullman@pullmankhonkaen.com

  http://www.pullmankhonkaen.com

  

รางวัล

โรงแรมที่เกี่ยวข้อง