Green Plus

ปลูกหญ้าทะเล ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์

บ่อหินฟาร์มสเตย์ เป็นโฮมสเตย์แบบบูรณาการ เป็นทั้งที่พักที่ใกล้ชิดธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อชาวบ้านและผู้มาเยือน ทำให้ที่นี่กลายเป็นโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง ที่มีผู้มาพักไม่เคยขาด กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุจูด มีอาชีพหลักคือทำการประมงเพาะเลี้ยงปลาเก๋า ปลากะพงขาว บ่อหินฟาร์มสเตย์ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม โดยเป็นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวชุมชน ที่อาศัยฐานทรัพยากรในชุมชนคือ ป่าชายเลน แนวหญ้าทะเล และปะการังน้ำตื้น คือนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาท่องเที่ยวพักผ่อน ชมธรรมชาติ ตกปลาและรับประทานอาหารทะเลสดๆ แล้ว เรายังมีโครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ที่จะให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้ทำกิจกรรมเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าทะเลมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล ซึ่งเราจะทำการเพาะพันธุ์และนำไปปลูกเพิ่มเติม นอกจากนี้ บ่อหินฟาร์มสเตย์ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง นิเวศน์ป่าชายเลน การทำประมงพื้นบ้าน การปลูกป่าโกงกางฟาร์มสเตย์ที่เน้นการเรียนรู้วิถีประมงท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กับการศึกษาความงามของพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านการล่องเรือหางยาวลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่ง รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างการปลูกหญ้าทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

Activity

หาดปากเมง

หาดปากเมง ตั้งอยู่ห่างจากบ่อหินฟาร์มสเตย์ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นหาดยาว 5 กิโลเมตร มีรูปร่างเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวและล้อมรอบไปด้วยป่าสนอันร่มรื่น จากชายหาดนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะเมง ซึ่งเป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายกับคนที่นอนคว

หมู่เกาะตรัง

เกาะกระดานเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะตรัง เกาะกระดานเป็นเกาะที่งดงามพร้อมกับโลกใต้ทะเลอันงดงาม ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงคือเกาะหมาก เกาะที่ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้นและนั่งเรือระหว่างช่วงน้ำลงไปเที่ยวชมถ้ำมรกตหรือถ้ำมรกตซึ่งจะเปิดให้เห็นหาดทรายที

ถ้ำเลเขากอบ

ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียงหนึ่งชั่วโมงจากบ่อหินฟาร์มสไตย์ ในถ้ำเขาขาวซึ่งประกอบด้วยถ้ำขนาดเล็กจำนวนมากที่มีลำน้ำไหลผ่านชั้นหินหินย้อยและหินย้อย

Example of a Daily Schedule

  • Remark:

Contact Information

  • บ่อหินฟาร์มสเตย์
  • 145/1 หมู่ 2, ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง, 92150
  • Tel. 081 892 7440