Green Plus

จิตอาสาพัฒนาชุมชนชาวเขา

การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาอาจเป็นประสบการณ์ที่เปิดกว้างสำหรับคนบางคน แต่คุณสามารถทำให้การท่องเที่ยวของคุณมีความหมายมากกว่าขึ้น เพียงแค่เราเปิดโอกาสและหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆ น้อย กลับคืนให้กับชาวเขา ตัวอำเภอแม่ยาว จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวเขาหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลาหู่ ชาวเขาเผ่าเหล่านี้มีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไทยและชาวต่างชาติ สมาคมพัฒนาชาวเขาซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวเขาเผ่าโดยการจัดทำการท่องเที่ยวที่แบบจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมล้ำค่าจะไม่สูญหายไปกับอิทธิพลสมัยใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอแม่แตง สามารถมานอนพักที่นี่ได้ เพราะเขามีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับวิถีชีวิตที่น่าหลงใหลของชาวเขาเผ่า และยังสามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้โดยการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กหรือทำโครงการพัฒนาอาคาร สมาคมพัฒนาชาวเขา แนะนำให้อาสาสมัครเลือกโครงการสอนภาษาอังกฤษหรือโครงการพัฒนาชุมชน และแจ้งกับทางสมาคม เจ้าหน้าที่จะได้จัดแจ้ง และเตรียมสถานที่ให้กับจิตอาสา

Activity

โครงการสอนภาษาอังกฤษ

อาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเด็กชาวเขาที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสนุกสนานมากับบทเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะการสนทนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพว

โครงการพัฒนาชุมชน

อาสาสมัครที่มาเป็นกลุ่มสามารถให้ความช่วยเหลือให้ชาวบ้านได้ เช่น การสร้างห้องเรียนสำหรับโรงเรียนหรือสร้างบ่อน้ำหรือห้องสุขา ซึ่งสิ่งก่อสร้างนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของชาวบ้านด้วย

เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหลังจากนั้นทำภารกิจเสร็จ อาสาสมัครสามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวชาวเขา เพื่อเรียนรู้ และได้ความเข้าใจในวิถีชีวิต หรือเยี่ยมชมหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อซึมซับความเป็นอยู่ อาชีพ และการดำรงชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ

Example of a Daily Schedule

 • 8.00 A.M.
 • รับประทานอาหารเช้า
 • 9.00 A.M.
 • เริ่มทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 12.00 P.M.
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • 1.00 P.M.
 • ทำกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายต่อ
 • 3.00 P.M.
 • สอนภาษาอังกฤษ และเล่นกีฬากับเด็กในท้องถิ่น
 • 6.00 P.M.
 • รับประทานอาหารเย็น
 • Remark: หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบราคาและนัดหมายกับทางสมาคมก่อนเดินทางมาเยือน

Contact Information

 • สมาคมพัฒนาชนเผ่าชาวเขา
 • 24 หมู่ 9 บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
 • Tel. +668 1765 5352
 • somsakbannok@yahoo.com