Green Plus

แบ่งปันความรักให้แก่ชุมชน ที่บ้านดินแดง

บ้านดินแดง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเพื่อแบ่งปันความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับการสร้างบ้านด้วยดินและเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง ที่จะรวบรวมเอาความรู้และวิธีการสร้างบ้านแต่ละยุคสมัยกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตด้านที่อยู่อาศัย การสร้างที่อยู่ด้วยทรัพยากรดินหรือทรัพยากรอื่นตามแต่สภาพภูมิประเทศ "บ้านดินแดง" จัดกิจกรรมร่วมกันสร้างบ้านดินตัวอย่างร่วมกับอาสาสมัครชุมชน โรงเรียน จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงและให้เป็นศูนย์เรียนรู้อันจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ ซึ่งที่นี่ได้มีการจัดอบรม และจัดค่ายให้อาสาสมัครทั้งคนไทย และต่างประเทศ ได้ร่วมสร้างบ้านดินตลอดทั้งปี

Activity

สร้างบ้านดิน

สำหรับอาสาสมัครที่มาลงพื้นที่หลายวันจะได้เรียนรู้และทำลงมือทำสร้างบ้านดิน ส่วนผู้ที่มีเวลาไม่มาก ก็จะได้เรียนรู้หลักสูตรแบบระยะสั้น แต่ก็จะได้รู้ไปถึงกระบวนการในการสร้างบ้านดินเช่นกัน เช่น การเก็บไม้ไผ่และไม้จากป่าเพื่อทำกรอบการทำฐานของบ้าน การก่ออิฐ รวมไ

เที่ยวชมสวนแบบออร์แกนิค

อีกกิจกรรมหนึ่งที่อาสาสมัครจะได้เรียนรู้ และลงมือทำคือ การปลูกพืช ผัก ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

Example of a Daily Schedule

 • 8.00 A.M.
 • ทานอาหารเช้า
 • 9.00 A.M.
 • เริ่มลงมือทำงาน
 • 12.00 A.M.
 • ทานอาหารกลางวัน
 • 2.00 P.M.
 • เรียนรู้การปลูกพืช และทำสวน
 • 5.00 P.M.
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 7.00 P.M.
 • รับประทานอาหารเย็น
 • Remark:

Contact Information

 • บ้านดินแดง
 • บ้านปากทรง หมู่4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
 • Tel. +668 7287 2745
 • dindang.info@gmail.com